• Thành lập công ty

  Chúng tôi bắt đầu thành lập công ty.

 • 2009
 • 2010
 • Phát triển hệ thống

  Phát triển hệ thống kinh doanh Phú Thái

 • Bùng nổ doanh số

  Bùng nổ doanh số

 • 2011
 • 2013
 • Top nhà phân phối nhi khoa

  Nằm trong top nhà phân phối các sản phẩm Nhi khoa lớn nhất khu vực miền Bắc.

 • Tham gia sàn thương mại Droppii

  Phát triển kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Droppii

 • 2021
 • 2024
 • Nhà phát triển sản phẩm nổi bật năm 2023

  Phú Thái nhận được giải thưởng "Nhà Phát Triển Sản Phẩm Nổi Bật Năm 2023" do Droppii công nhận

 • 2009
 • Thành lập công ty

  Chúng tôi bắt đầu thành lập công ty.

 • 2010
 • Phát triển hệ thống

  Phát triển hệ thống kinh doanh Phú Thái

 • 2011
 • Bùng nổ doanh số

  Bùng nổ doanh số

 • 2013
 • Top nhà phân phối nhi khoa

  Nằm trong top nhà phân phối các sản phẩm Nhi khoa lớn nhất khu vực miền Bắc.

 • 2021
 • Tham gia sàn thương mại Droppii

  Phát triển kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Droppii

 • 2024
 • Nhà phát triển sản phẩm nổi bật năm 2023

  Phú Thái nhận được giải thưởng "Nhà Phát Triển Sản Phẩm Nổi Bật Năm 2023" do Droppii công nhận